Stowarzyszenie

W I E ż A

K R A K O W S K A   e.V.

 Hintere Insel Schütt 34, 90403 Nürnberg

w Norymberdze  

 << z powrotem

Od 1995 roku Stowarzyszenie Wieża Krakowska KTe.V. służy swoją działalnością porozumieniu pomiędzy narodami polskim i niemieckim. Celem Stowarzyszenia jest zbliżenie dwóch kultur europejskich. Od początku istnienia Stowarzyszenia pracujemy również intensywnie nad istniejącym już od 1980 roku partnerstwem między Norymbergą i Krakowem. Narodzony z tego związku Dom Krakowski w Norymberdze ma swego odpowiednika w Domu Norymberskim w Krakowie. Jest to unikalny przypadek wzorcowej współpracy, która zasługuje na uwagę, jak również na wsparcie i pielęgnację.
Społeczna praca w dziedzinie kultury, wykonywana przez członków Stowarzyszenia wynika z naszego najgłębszego przekonania o wadze i ogromnym znaczeniu porozumienia polsko-niemieckiego. Poprzez najróżniejsze imprezy kulturalne, jak: "Salony Literackie", wystawy, koncerty, wieczory piosenki, seanse filmowe i atrakcyjne spotkania dla dzieci staramy się rozweselić serca dorosłych i młodych gości.

Dorobek kulturalny polsko-niemieckich kontaktów nabiera dzięki naszej działalności większego znaczenia dla tych,

którym Albrecht Dürer, Wit Stwosz, Mikołaj Kopernik i Tadeusz Kantor nie są obcy, bądź obcymi pozostać nie chcą. Przynależność Polski do Europy jest dzięki temu rozumiana i akceptowana nie tylko terytorialnie i geograficznie, ale również historycznie i kuturowo. Realizowanie założeń Stowarzyszenia urzeczywistnia i aktywnie wspiera idee wielonarodowej Europy. Cel naszych działań powinien być zachętą dla innych narodowości do współpracy z nami nad umocnieniem kreatywnego i tolerancyjnego współistnienia.

Miasto Kraków uhonorowało naszą pracę przyznając  Stowarzyszeniu Medal "Kraków 2000". Na 3-cim zdjęciu od lewej: z rąk viceprezydenta Jerzego Jedlińskiego wyróżnienie przyjęli przewodniczący KTe.V. Martin Pajer oraz była viceprzewodnicząca Stowarzyszenia Iga Herok.

Zapraszamy wszystkich chętnych do członkostwa lub współpracy.

Email: info@krakauer-turm.de

Dla powiększenia kliknij na miniaturę.
W celu powrotu do galerii uzyj klawisza "Spowrotem"
twojego PC lub internetbrowser-a.

 

 

 

  kostenloser Counter